Produktledarskap

Vi ger er rätt förutsättningar, kunskap, kompetens och mod för att skapa fantastiska produkter. Tillsammans med våra kunder skapar vi ett bättre produktledarskap.

Målet är att få nöjdare medarbetare och kunder, högre intäkter och lägre kostnader. Konkurrensen är hård och vår erfarenhet visar att ett lyckat produktledarskap gör stor skillnad.


Vårt erbjudande

 • Ta roll som Product owner (PO), Product manager (PM) & Chief Product Owner (CPO)
 • Coachning av produktledare inom organisationen för att lyfta er egen förmåga
 • Rekrytering av människor med produktkompetens
 • Rekrytering av människor med produktkompetens
 • Framtagande av processer och metoder kopplat till innovation och produkt- och tjänsteutveckling
 • Utbilda, coacha och föreläsa inom modernt produktledarskap

Vårt mål är att skapa effekt

Vi mäter och validerar mot följande effekter:

Ökade intäkter, ökad lojalitet, tillväxt, effektivitet, sänka kostnader & nöjdare medarbetare.

Vad är unikt med vårt produktledarskap?

 • Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att nå långsiktiga resultat
 • Vi kopplar ihop människor och teknik
 • Vi skapar goda relationer, så väl internt som externt
 • Vi uppmanar till mod att undersöka, experimentera och innovera
 • Vi arbetar transparent och inkluderande med produkt- och tjänsteutvecklingen hos kunden

Tillsammans når vi långsiktiga resultat

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att förbättra sin egen produktförmåga. Med fokus på kunden, organisationen, samarbete och innovation skapar vi goda resultat för er. Vår erfarenhet visar att rätt förhållningssätt på alla nivåer i organisationen är viktigare än metoder på ett papper. Vi vill inte ge en Powerpoint som beskriver hur ni ska göra, det har många gjort med varierat resultat. Vi vill istället gå in i fasta roller, coacha och utbilda er att själva bli bättre, inte bara nu utan även framåt.

Människor och teknik

Människor för utvecklingen framåt. Utifrån samhällets höga förändringstakt är teknik ofta en förutsätting. Men det är först när vi förstår människors behov som tekniken kan komma till nytta på riktigt. Det kräver att vi undersöker, testar och snabbt anpassar tekniken efter behov och användning.

Om vi ska vända blicken inåt, emot organisationen så tror vi att medarbetarna är en annan nyckel till att lyckas. Människorna i organisationen måste må bra och vara motiverade för att göra ett gott långsiktigt arbete.

Vad behöver ni för hjälp i att koppla ihop bra människor med tekniken?


Goda relationer

Goda relationer är A och O för att vi ska lyckas tillsammans. Vi närmar oss nya möjligheter med ödmjukhet och nyfikenhet. Vi gillar att utmana och utmanas för att komma framåt, men det görs alltid på ett respektfullt sätt. Att genom ärlighet skapa tillit och hållbara relationer är viktigt för oss.

Mod att innovera

Vi arbetar ofta med organisationer som vill skapa ett modernt arbetssätt med fokus på kund, nyfikenhet, samarbete, experimentlust, ständigt lärande, tillit och öppenhet. Våra kunders behov av hjälp ser olika ut och är allt från små nystartade företag till större etablerade.

Vilken organisation arbetar du på och hur ser era utmaningar ut?


Transparent och inkluderande

Vårt arbetssätt är baserat på värderingar och principer från lean startup och agile. Vi tror på att tillsammans med kund ta fram en gemensam och tydlig vision som är enkel att kommunicera och visualisera i organisationen. Utifrån en gemensam målbild skapar vi en roadmap med olika aktiviteter för att nå målet. Alla steg sker smidigt och iterativt där vi mäter och lär oss för att bekräfta att vi är på rätt väg.

Vi skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö tillsammans med er. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Agile, Lean, Design Sprint, Design Thinking, Lean Startup, Service Design, User Experience Design, Customer Experience, Product Discovery och Customer Journeys

Vill du veta mer?
Kontakta Johan.

Johan Damberg

Artiklar och fördjupning