Våra konsulter hjälper företag i digitala och tradi­tionella branscher med produkt- och tjänste­utveckling, förändrings­ledn­ing, rådgivning och ut­bildning. Vi lever som vi lär, vi testar på oss själva, och tar med oss dessa er­faren­heter till våra kunder.


Våra tjänster

Produkt- och tjänsteutveckling

Våra konsulter har djup kunskap inom bland annat design, produktägarskap, digital utveckling, ledarskap och agil coachning. 
Läs mer

Förändringsledning och transformation

Vi hjälper företag att utvecklas för att lyckas i en komplex och snabbrörlig värld. Allt från strategi & design till genomförande.
Läs mer

Designledarskap, design operations och coaching

Designledarskap

Vi hjälper företag skapa sin egen designförmåga genom ledarskap och coaching på operativ, taktisk och strategisk nivå.
Läs mer

Produktledarskap

Vi ger våra kunder och deras medarbetare rätt förutsättningar, kunskap, kompetens & mod för att skapa fantastiska produkter och tjänster genom produktledarskap.
Läs mer

Coaching, rådgivning, inspiration & utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar, workshops och föreläsningar samt coaching för ledare, chefer och ledningsgrupper.
Läs mer


Våra värderingar

Forskning visar på ett tydligt samband mellan ett företags lönsamhet och medarbetarnas engage­mang. Vi tror på ett nytt sätt att styra och leda fram­tidens företag och org­anisationer. Vi gör det genom ett tydligt syfte och prioritering, förståelse av individens inre drivkraft och motivation att göra gott, samarbete och mångfald, öppenhet och enkelhet, en lust till att experimentera samt en stödjande kultur och ledarskap. Vi lever som vi lär, vi testar på oss själva, och tar med oss dessa erfarenheter till våra kunder.


Det här är vi

David
Fredrik Greberg
Fredrik
Johan Damberg
Johan
Erika
Oscar
Ulrika
Håkan
Maria Gustafsson
Maria
Peter
Jens Wedin
Jens
Veronica
Malin


Kontakta oss

Om du är nyfiken och vill veta mer så kontakta oss på