Vad gör en designcoach?

Vad gör egentligen en designcoach och när kan det var dags att ta in en sådan? Är en designcoach samma sak som en designledare eller någon som jobbar med design operations? Vad är egentligen skillnaden på en designcoach och en agil coach? Oj, nu blev det många konstiga begrepp, häng med så kommer vi att förklara hur det hänger ihop. Vi kommer bland annat att försöka förklara följande frågeställningar.

  • Hur kan du säkerställa att dina investeringar blir lyckade?
  • Hur vet du om dina produkter och tjänster kommer bli framgångsrika när de lanseras?
  • Hur kan du involvera hela organisationen i ett kundcentrerat innovationsarbete?

I denna artikel riktar vi oss till flera olika målgrupper,

  • till dig till dig som arbetar med innovation, affärsutveckling eller tjänsteutveckling
  • eller någon som vill arbeta inom detta område

Vi börjar lite övergripande för att sätta en tydlig grund så att alla kan följa med. Vi kommer i denna serie dela upp innehållet i tre delar. 

Vad är design?

Idag är design en viktig förmåga i ledande företag. Design har gått från något en liten grupp personer kunde arbeta med vid sidan av den övriga verksamheten, till en naturlig del av hur bolag arbetar med affärsutveckling och innovation för att skapa framgångsrika produkter och tjänster. Ofta tänker vi på design som färg och form, men här pratar vi om design på ett lite bredare sätt. Design är ett sätt att identifiera och lösa affärsutmaningar och möjligheter. Det kan handla om att skapa en stol eller ta fram en digital app men också om att skapa en förändring i en organisation eller kanske lösa en social utmaning i vårt samhälle. Design är något man gör. Arbetssättet utgår från en tydlig process och med ett antal konkreta metoder och verktyg som alla kan lära sig att använda. Bra va?

Vad är en designcoach?

En designcoach är en person som hjälper organisationer att skapa en starkare förmåga kring produkt- och affärsutveckling. Ofta arbetar en designcoach med coachning, mentorskap, facilitering och utbildning för att organisationen själva ska blir starkare inom området. Ofta handlar det om att ställa rätt frågor, visa hur man gör något och skapa goda exempel samt att få medarbetare att våga testa ett nytt arbetssätt. En designcoach jobbar inte direkt med företagets produkt eller tjänst utan ser till att nyckelroller i organisationen som ansvarar för detta har rätt förutsättningar för att jobba effektivt och skapa produkter och tjänster som både skapar nöjda och lojala kunder och skapar affärsnytta.

Hur skiljer sig en designcoach från en agil coach?

Vi får ofta frågor kring vad det är för skillnad på en designcoach och en agil coach? Det finns ofta ett överlapp mellan de två olika rollerna, traditionellt har ofta agila coacher fokuserat på att skapa starka team, arbeta enligt lean-agila metoder och infört ett mer mänskligt perspektiv på produktutveckling utifrån agila värderingar. Agila coacher har ofta en bakgrund inom teknik, test och inom digital produktutveckling. Ofta är det fokus på flöde, effektivitet och att att leverera på rätt sätt.

En designcoach tror också på starka tvärfunktionella team som arbetar iterativt med skapa värde för kund och affär. En designcoach lägger dock ofta mer tid på att medarbetare och team fokuserar på att leverera rätt saker utifrån ett affärs- och kundperspektiv och att teamet verkligen löser rätt problem. En sak som också skiljer är att en designcoach har en designbakgrund. Personen har ofta arbetat som UX Designer, Service Designer eller Produktägare. Behövs båda rollerna? Ja absolut, skulle vi säga. En framgångsrik organisation behöver både fokusera på att göra rätt saker och få till flöde och effektivitet i genomförandet. Rollerna kompletterar varandra och vi märker att företag som länge fokuserat på att arbeta på rätt sätt behöver hjälp med att säkerställa att man prioriterar och levererar rätt saker.

Hur ser en typisk dag ut för en designcoach?

En designcoach har såklart väldigt olika dagar och uppgifter. I sin roll kan personen röra sig mellan operativ, taktiskt och strategisk nivå. 

  • På operativ nivå arbetar personen ofta med medarbetare eller team 
  • På taktisk nivå mot chefer och ledare inom företaget
  • På strategisk nivå mot ledning och VD
En designcoach arbetar på olika nivåer för att skapa rätt effekt

Operativ nivå

Ofta kommer vi in och hjälper team att bli starkare inom Product Discovery och insiktsdrivet arbetssätt. Ibland så hjälper vi innovationsteam med validering och experiment i tidigt skede. Eller så hjälper vi agila produkt- och affärsteam med paketering av erbjudanden och testa dem mot potentiella kunder. Här hjälper vi ofta till med att ingjuta mod och tillit i team så de vågar testa nya experiment och arbeta på nya sätt. För oss handlar det om att utbilda och coacha för att hitta rätt arbetssätt. Många gånger handlar det om metodstöd för medarbetarna och teamen. Kultur är också en viktig del av arbetet och säkert en av de svåraste sakerna att få till då det ofta är en spegling  av organisationens beteende, men genom att göra saker som tar oss mot önskat beteende så kan vi påverka kultur och beteende..

Taktisk nivå

Som designcoach på taktisk nivå hjälper vi chefer, ledare och ledningsgrupper med att skapa rätt förutsättningar för team och medarbetare. Ofta handlar det om analysera nuläget inom en produkt, design eller tech organisation och sedan facilitera och ta fram en målbild och roadmap för att skapa rätt förutsättningar för organisationen att arbeta med. Här kan det vara att hjälpa till med att införa nya roller i organisationen till rekrytering och bygga kundcentrerade strukturer och skapa en målbaserad styrning. 

Vi sätter vanligen upp arbetssätt för att jobba strukturerat med erbjudandeutveckling och övergripande riktning inom ett affärsområde. Detta för att få strukturer på på plats som ger teamen rätt problem att arbeta med.

Vi arbetar även med att skapa tillit i organisationen för de team som finns och som arbetar med experiment och utforskande aktiviteter. Finns det inte tillit i organisationen kommer teamen inte våga eller vilja arbeta med innovation.  

Många gånger jobbar vi faciliterande och coachande med workshops och intervjuer som våra verktyg, precis som en designer måste vi förstå de människor som vi arbetar med och påverkar.

Strategisk nivå

På strategisk nivå hjälper en designcoach ledning och VD med övergripande styrningsfrågor kopplat till innovation och affärsutveckling – hur bygger vi en design- eller affärsförmåga? Hur skapar vi rätt förutsättningar och har alla den kompetens som behövs? Har vi en tillräckligt bra modell för att finansiera innovation? Hur skapar vi en strategi som är baserad på kundens framtida behov och beteenden?  På denna nivå hjälper vi oftast med rådgivning, utbildning, coaching och föreläsning för få ledning att kunna ta bra beslut för sin organisation.

Kontakta oss gärna

Har du behov av en designcoach från oss på SeventyOne? Vet du vad som är problemet, eller vill du bolla med oss? Vi har stor erfarenhet att hjälpa kunder i olika faser och när man antigen vet vad som behöver göras eller inte. Hör av dig till Jens eller Peter så hjälper vi dig!

Nästa artikel

Detta var artikel 1 av 3 i denna serie, del 2 kan du läsa här