Ulrika Engström

Ulrika är en erfaren ledare och chef med ett passionerat driv att utmana status quo och utveckla affärserbjudande, kundrelationer, organisationer och individer. Hon trivs bäst i uppdrag där alla fyra perspektiven behöver beaktas och hon kan bidra med att göra det komplexa enkelt.

Då Ulrika drivs av ständig förbättring och så även för sig själv så har hon verkat i olika roller såsom CDO (Chief Digital Officer), affärsutvecklingschef, systemutvecklingschef, projektledarchef och projektledare där digitalisering och ledarskap alltid varit den röda tråden.

Ulrika har en modern syn på ledarskapet som bygger på ett agilt mindset.

0725 – 753 758
Linkedin

Tillbaka till startsidan