Varför ska du bygga din egen unika innovationsförmåga?

En av de svårare delarna som företagsledare är att du behöver skapa framtiden samtidigt som du behöver hantera vardagen. Du behöver leva i två världar samtidigt. Du behöver skapa en innovationsförmåga som balanserar framtid och nutid.

Vi som ofta träffar olika företagsledare får ofta följande frågor

 1. Hur lyckas vi vara relevanta?
 2. Hur bygger vi rätt sak?
 3. Hur skapar vi rätt kultur och rätt förutsättningar?
 4. Hur kan vi attrahera och behålla rätt kompetens?

Varför finns vi som företag?

Vad är ett företags syfte? Enligt Peter Drucker är det att skapa en kund. Detta skrevs redan 1954 och är fortfarande relevant. Nästa steg i ett företags evolution, är att så fort du har fått en kund gäller det för dig att behålla kunden över tid. Du börjar se till att du har något som löser ett problem eller behov för dina kunder över tid och du vill skapa en relation och lojalitet. Du ser till att skapa sund och långsiktig affärsmodell så företaget kan leva över tid. Du ser till att du optimerar dina interna processer och strukturer för att kunna antingen öka marginalerna eller dela med dig av vinsterna till ägarna. Du börjar få ett moget företag som är etablerat och känt på marknaden och för dina kunder. Du fortsätter att optimera och förbättra dina produkter och tjänster. 

Det är nu som det börjar bli svårt att ta nästa steg. Att utveckla nya produkter och tjänster för nya marknader och kunder. Att innovera på riktigt. 

Film av Distill

Det svåra med att överleva

Det finns gammal forskning och begrepp som kallas för The Creative Distruction. I denna forskning har de tittat på företag som ligger på S&P 500 indexlistan. Det är de 500 största börsnoterade aktiebolag  som handlas i USA. På 50-talet låg företagen på denna lista i 75 år. Idag ligger företagen på denna lista mellan 10-20 år. Det som händer är att företag antingen går i konkurs, minskar sin omsättning eller blir uppköpta. En av de viktigaste orsakerna som lyfts upp som orsaken är att det är svårare att skapa nytt värde än att minska kostnader.

Vad är dina utmaningar?

Vi som är ute hos olika företag och organisationer ser följande orsaker varför det är svårt att affärsutvecklare eller innovera. Kan du känna igen dig något av följande?

 • Du inser att ni måste göra något för att fortsätta vara relevant
 • Du märker att kundbehov minskar eller att det är svårt att hitta nya kunder för befintliga kunder. Eller ännu värre, ni tar produkter som ingen vill använda eller köpa
 • Du har insett att er affär minskar och ni behöver bredda ert erbjudande för att överleva
 • Du eller dina medarbetare saknar tid att innovera och arbeta med affärsutveckling, ofta lägger ni 100% på befintliga produkter och tjänster. Ni fastnar i förvaltning och de små detaljerna. Ni lyckas inte ta de där stora stegen
 • Du har insett att ni behöver en annan typ av kultur och arbetssätt för att attrahera eller behålla de bästa människorna
 • Era konkurrenter springer om er och tar marknadsandelar
 • Du upplever att ni investerar för lite i framtida produkter och tjänster
 • Ni väljer ofta att outsourca arbetet och kompetensen men när konsulten går hem så har ni svårt att fortsätta arbetssättet och förhållningssättet
 • Det finns för låg kompetens kring innovationsprocess och metodik inom er organisation eller företag

I dagens komplexa och snabbt snurrande värld, är det svårt att veta vad du ska göra för att lyckas innovera och ta nästa steg för fortsätta vara relevant.  Vad behöver du då göra

Vad är våra enkla tips på att bygga innovationsförmåga?

Några saker som vi ofta trycker på när vi jobbar med våra kunder är

 • Du behöver arbeta både strategiskt, taktiskt och operativt
 • Du behöver prata och kommunicera på ett sätt som gör att din organisation förstår och vill ta till sig
 • Du behöver göra saker för att ta er framåt, det räcker inte bara att tänka och prata. Ni behöver faktiskt göra. På riktigt.
 • Börja litet och använd det ni redan kan. Fastna inte i ramverk och standarder utan börja där ni står och bygg från det
 • Motivera och engagera för att skapa lust och energi i organisationen

Vi på SeventyOne har stor erfarenhet kring att arbeta med innovation, affärsutveckling, förändringsledning och organisationsutveckling. Hör av er till oss om du behöver extra kraft och erfarenhet för att hjälpa er bygga er egen unika innovationsförmåga.