Varför investera i design?

Varför ska vi investera i design? Jag har har hört det så många gånger, ”vi behöver inte designers, vi behöver utvecklare, affärsutvecklare, testare eller kravare”, ”hur skapar design ekonomisk tillväxt, design är bara en kostnad” eller ”design är så vagt, flummigt, krångligt, dyrt…lägg till ditt ord här”.

Här är några goda argument som vi använder för att få ledning, ledare och företag att investera i design.

 • Design gör att du kan snabbare kan lansera din produkt (1)
 • Design minskar utvecklingstiden med 33% (2)
 • Designdrivna (ofta designers i ledningen) överträffar S&P med 211% (data samlat över 10 år) (2)
 • Företag som investerar i design överträffar sina konkurrenter med 2 till 1 i tillväxt (6)
 • Företag som investerar i design skapar 6% högre avkastning till aktieägarna (6)
 • ROI for att investera i design är 301% (1)
 • Design skapar värde för företaget genom högre kundnöjdhet och lojalitet och mindre utvecklingskostnader (4)
 • Design minskar affärsrisker genom att validera idéer tidigare (4)
 • Design maximerar arbetet du inte ska göra och fokuserar på det som skapar bästa nytta (5)
 • Nystartade företag som misslyckas gör det främst för att de inte har en grundförståelse för kundens behov och det problem som de vill ha löst (5)
 • IBM som exempel kunde visa på ett ökad lönsamhet i deras produktportfolio med 18.6 miljoner dollar genom att arbeta strukturerat med design. (1)
 • Designdrivet arbete skapar glada och motiverade medarbetare (1)
 • Designdrivet arbete skapar ett mer unikt värdeerbjudande och varumärke

(1) https://www.ibm.com/design/thinking/static/Enterprise-Design-Thinking-Report-8ab1e9e1622899654844a5fe1d760ed5.pdf

(2) http://www.dmi.org/?page=2015DVIandOTW

(3) https://www.cooper.com/journal/2017/6/what-is-the-roi-of-design

(4) https://mural.co/roi/

(5) https://www.forbes.com/sites/groupthink/2016/03/02/top-20-reasons-why-startups-fail-infographic/

(6) https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design