Vad gör en designcoach? – del 3

Denna artikel ingår i en serie kring designledarskap och designcoaching, del 1 och del 2 hittar du här.

Hur ser designcoachens verktygslåda ut?

Stödjande ledarskap

Som designcoach arbetar vi med att stötta medarbetare och organisationer att själva ha mod, kunskap och skapa förutsättningar för att blir mer träffsäkra i sin produkt- och tjänsteutveckling genom ett större fokus på att skapa affärs- och kundnytta. Många gånger behöver en organisation hjälp med arbetssättet i sig, men mycket handlar om att ge medarbetare kraft och mod att faktiskt kunna göra saker på ett nytt sätt. Som designcoach möjliggör vi för team och medarbetare att göra själv genom att visa vägen, ta bort praktiska hinder och skapa motivation och engagemang för ett nytt sätt att arbeta på.

Den röda tråden

Vi hjälper ofta team att hitta den röda tråden i ett arbetsätt. Idag finns det hundratals olika metoder och processer vilket skapar en förvirring över vad som är vad. Vi får frågor om vi ska köra en Design Sprint, eller kanske en Design Studio, när och hur vi ska vi träffa kunder och hur allt detta hänger detta ihop med Value Proposition Design? Sedan kanske kunden också har en kundresa, fast den har de inte använt på ett tag.

Här hjälper vi team och organisationer att renodla och ta fram en “way of work playbook”, som förenklat är en process och ett urval metoder som man återkommer till och utgår ifrån. Det skapar en gemensam grund och en röd tråd att hålla sig i. Efter ett tag så har större delen av organisationen ett gemensamt språk och kunskap kring hur de olika metoderna fungerar och vid vilka tillfällen vi ska använda dem.

Bygga in lärande och empati för kund, medarbetare och intressent

Vi utgår från att vi blir bättre genom att lära oss mer om kunden, marknaden, affären, organisationen och våra intressenter. Genom att skapa rätt förutsättningar och strukturer kommer vi bli bättre på att lösa kundens verkliga behov och skapa mer lönsamma produkter och tjänster. Som exempel kan vi behöva starta igång så att organisationen har möjlighet att träffar kunder eller användare kontinuerligt eller att vi har återkommande retros med teamen för att förbättra hur teamet arbetar tillsammans  och med andra team och intressenter. Precis som med designfeedback behöver alla bra feedback för att bli lite smartare, bättre och starkare.

Visualisering

Vi hjälper organisationer och team att blir bättre på att visualisera framtiden. Om alla vet vad vi arbetar mot och dessutom har samma bild av detta, blir det mycket enklare att nå dit. Ofta behöver vi hjälpa organisationen att ta fram en beskrivning av nuläget, ta fram ett nyläge och en roadmap för att ta sig framåt. Många gånger hjälper vi att visa på vart det finns flaskhalsar och hinder som behöver hanteras för att kunna komma framåt. Här använder vi vår erfarenhet som designer för att enkelt och snabbt kunna ta fram skisser, prototyper och visualiseringar av hur en framtid skulle kunna se ut.

Facilitering och samarbete

Designcoacher arbetar ofta med att facilitera processer, workshops och möten så att de blir effektiva och leder till önskat resultat. Vi arbetar utifrån tydliga mål och ser till att alla deltagare får vara med och bidra. Nuförtiden gör vi detta mer digitalt och på distans. Vi arbetar med att bryta silos och hitta samarbeten mellan olika delar av organisationen. Vi ser till att roller med ett liknande ansvar, fast ur olika perspektiv, på t.ex IT och affärssidan får möjlighet att arbeta tillsammans och dela kompetens och erfarenheter. 

Vad krävs för att vara en bra designcoach?

Att blir designcoach kräver att du har arbetat flera år med design, det kan vara som UX-design, Service designer, designchef, produktdesigner, eller business designer. Det är bra om du har jobbat både i team och i ledningsgrupp och att du har erfarenhet kring att arbeta med frågor på operativ, taktisk och strategisk nivå. Utöver detta så behövs det också andra egenskaper.

Nyfikenhet och empati

En god start är att ha förståelse och kunskap kring människan, hur ett team fungerar och hur en person kan fungera i olika team. Att vara nyfiken, ställa många frågor och ha förmågan att höra det som inte sägs. Det är viktigt att vara empatisk och kunna sätta sig in i människors vardag.

Engagemang och motivation

Att vara engagerad i andras utmaningar och försöka få människor att växa är såklart viktigt. Men, det är viktigt att inte börja göra jobbet åt andra utan att möjliggöra för team och medarbetare att göra själv. Det bästa är när team och medarbetare själva kommer fram till vad som är problemet och vilka lösningar som finns på det. Det skapar både engagemang och motivation och blir oftast även en bättre lösning.

Rama in problem och se möjligheter

Som designcoach så behöver du hjälpa teamet eller medarbetaren att rama in problemet som ska lösas. Allt går inte att göra på en gång och blir det för stort så tappar man motivationen. Många gånger så kan det räcka med att börja med att identifiera, gruppera, och prioritera för att snabbt komma vidare. 

Kontakta oss gärna

Har du behov av en designcoach från oss på SeventyOne? Vet du vad som är problemet, eller vill du bolla med oss? Vi har stor erfarenhet att hjälpa kunder i olika faser, både när man vet vad som göras eller behöver utforska det. Hör av dig till Jens eller Peter så hjälper vi dig!