Vad är DesignOps eller Design Operations?

Vad är egentligen Design Operations eller förkortat DesignOps? Förra veckan fick jag frågan av en kund, så här kommer en kort beskrivning utifrån mitt perspektiv.

Det korta versionen (TLDR): DesignOps handlar om att skapa rätt förutsättningar för er som arbetar med design. Så ni kan arbeta enklare, effektivare och med högre kvalitet. Effekten av detta är högre innovationstakt, nöjdare kunder och högre intäkter. Det låter väl bra?

– Jens Wedin

För att förklara lite mer, först lite bakgrund. Fler företag har insett att design är en viktig förmåga och att det ofta rör om frågor som hör ihop med kund, strategi och affär. 

Eftersom design blivit mer strategisk vill ni inte längre lägga ut design och research på stan hos konsulter och byråer. Istället börjar ni att bygga upp er egen designförmåga med medarbetare, ledare och strukturer för att hantera design internt. 

I och med att det blir fler som arbetar med design så behöver ni arbeta med att effektivisera och höja kvaliteten kring arbetet som har med design att göra. 

Det är här som designOps kommer in. Utifrån min erfarenhet behöver ni arbeta med frågan på olika nivåer, operativt, taktiskt och strategiskt inom 8 områden för att lyckas med detta.

Design Assessment Framework
 1. Strategi kring er designförmåga
 2. Förståelse och insikter kring era kunder
 3. Designhantverk
 4. Målsättning och uppföljning
 5. Processer, metoder och verktyg
 6. Kultur, värdering och principer
 7. Fysisk och digital arbetsmiljö
 8. Organisation, ledarskap, roller och omfattning

Utifrån ovan områden behöver ni arbeta strukturerat med att förstå nuläge och nyläge för att sedan bryta ner det till en roadmap med aktiviteter och effekter. Exempel på aktiviteter som brukar identifieras är

 • strategi för att bygga upp en designförmåga
 • bättre onboardning för designers
 • en starkare designkultur för att behålla designers längre
 • gemensam process och metodbank för att utveckla tjänster och produkter
 • bättre fysiska utrymmen för att arbeta i design sprintar
 • en effektivare pipeline, från idé till kund
 • utbildning för att jobba med innovation
 • rollbeskrivningar och rekrytering
 • designprinciper för tjänster

Så för att sammanfatta, Design Operations, DesignOps handlar om att skapa rätt förutsättningar för de som arbetar med design, oberoende om du är designer, designledare eller annan medarbetare i organisationen.  

Är du sugen att själv jobba med UX Desgin och Design Operations? Kolla in vår senaste annons som UX Designer.

Hur arbetar du själv med dessa frågor? Behöver du hjälp kring dessa frågor, hör av dig så pratar vi mer.