Produkt och tjänsteutveckling

Vi har lång erfarenhet att hjälpa företag med produkt- och tjänsteutveckling. Våra kunder har redan en modern design- och utvecklingorganisation eller så vill de förändra sig för att bättre möta en snabbt föränderlig och komplex vardag.

Vi hjälper våra kunder med operativa, taktiska och strategiska roller. Vi rör oss i organisationer som både är digitala och traditionella, allt från mindre startups till stora företag och myndigheter. Våra uppdrag är ofta ett till flera år och vi rör oss över olika delar av organisationen.

Enterprise coach & förändringsledare

Stötta företag på ledningsnivå genom att dra nytta av lean och agila principer för att skapa en effektiv organisation som levererar värde till kund ofta. Planera, designa, initiera och genomföra förändringar tillsammans med din organisation.

Agil coach & team coach

Skapa förutsättningar för effektiv utveckling och lärande för team och organisationer, med djup kunskap och erfarenhet inom lean, agilt och design thinking. Hjälper till att skapa team som ständigt jobbar med kontinuerlig förbättring och stöttar medarbetare komma in i sina nya roller och att hitta engagemang och motivation.


Vi har erfarenhet från flera branscher exempelvis, e-handel, streaming, fintech, bank-och försäkring, spel, resor och verkstadsindustrin. Vi har bland annat hjälpt följande företag.

Vi följer sällan best practises utan skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Agilt ledarskap, Lean UX, Design Thinking, Design Sprint, Business Design, Kanban, Business Design, Lean, Scrum, Agila projekt, Continuous Delivery , SAFe, LeSS, Scrum@Scale

Om du är nyfiken och vill veta mer så kontakta oss på

Tillbaka till startsidan