Träning och utbildning

Alla måste träna för att bli bättre på något. Här hittar du våra aktuella och kommande utbildningar och kurser för att öka din kompetens och kunskap.

Business Design (vår 2023)

Här kommer du att lära dig att använda business design metodik för att lyckas med din affärsutveckling och innovationsarbete. Du kommer att arbeta med ett case från ditt eget företag. Detta för att det ska bli så konkret och relevant för dig och din organisation.

Design Thinking för HR (vinter 2023)

Design Thinking är en metod och ett tankesätt som hjälper dig att lösa komplexa och utvecklingsorienterade problem för att skapa värde för medarbetare, affär och kund. Modellen passar väl ihop med agila värderingar och arbetssätt.