Business Design för Designers

Kommande (hösten 2021)

Innovation och affärsutveckling är mer än bara teoretiska modeller. Vi står i startgroparna för ett nytt träningspass inom Product Lab. Här kommer du att lära dig att använda business design metodik för att lyckas med din affärsutveckling och innovationsarbete. Du kommer att arbeta med ett case från ditt eget företag. Detta för att det ska bli så konkret och relevant för dig och din organisation.

Innehåll

Träningen är framförallt för dig som är designer och som arbetat några år och vill utvecklas och närma dig affär och produkt.

Film från Pressmaster

Träningen kommer bland annat att innehålla:

 • Hur du tar steget från användarcentrerad produktutveckling till kundcentrerad affärsutveckling
 • Hur du strukturerat arbetar med att validera dina antaganden kring din produkt, tjänst och affärsidé samt minimerar de största riskerna
 • Hur du jobbar för att hitta rätt affärsmodell
 • Hur du kommunicerar på rätt sätt till intressenter, chefer och ledningsgrupper för att ta nya produkter och tjänster till marknaden

Efter träningen kommer du ha med dig:

 • konkreta metoder, mallar, verktyg och erfarenheter som du kan börja använda i ditt företag
 • fått träna på nya sätt att arbeta och tänka och där du fått applicera detta på ditt företags produkter eller tjänster
 • fått vara tillsammans med andra i samma situation och utbytta erfarenheter

Detaljer (under arbete)

 • Start är planerad till hösten 2021 men datum är ej satt. Lutar mot okt-dec
 • Vi kommer att prata svenska
 • Platserna kommer att vara begränsad till 5 personer. Du behöver ansöka för att få en plats för att det ska bli hög kvalitet och så personligt som möjligt
 • Vi räknar med att vi kommer att träffas vid fyra tillfällen (på distans och/eller fysiskt beroende på läget med Corona)
 • Anmäl ditt intresse så kommer vi tillsammans skapa ett så bra träningstillfälle som möjligt
 • Tränare och coach: Jens Wedin, som har lång erfarenhet inom produkt- och tjänsteutveckling samt träning och coachning

Pris

14.950:- exkl. moms

Early bird på 50% för de två första som anmäler sig.
Hör av dig om du vill skicka flera från ditt företag eller om du vill köra denna kurs internt i ditt företag.