Business Design för Designers

Kommande (hösten 2021)

Innovation och affärsutveckling är mer än bara teoretiska modeller. Vi står i startgroparna för ett nytt träningspass inom Product Lab. Här kommer du att lära dig att använda Business Design för att lyckas med din affärsutveckling och innovationsarbete. Du kommer att arbeta med ett case från ditt eget företag eller något som du brinner för. Detta för att det ska bli så konkret och relevant för dig eller din organisation.

Innehåll

Träningen är framförallt för dig som är designer och som arbetat några år och vill utvecklas och närma dig affär och produkt.

Film från Pressmaster

Träningen kommer bland annat att innehålla:

 • Hur du tar steget från användarcentrerad produktutveckling till kundcentrerad affärsutveckling
 • Hur du strukturerat arbetar med att validera dina antaganden kring din produkt, tjänst och affärsidé samt minimerar de största riskerna
 • Hur du jobbar för att hitta rätt affärsmodell
 • Hur du kommunicerar på rätt sätt till intressenter, chefer och ledningsgrupper för att ta nya produkter och tjänster till marknaden

Efter träningen kommer du ha med dig:

 • konkreta metoder, mallar, verktyg och erfarenheter som du kan börja använda i ditt företag
 • fått träna på nya sätt att arbeta och tänka och där du fått applicera detta på ditt företags produkter eller tjänster
 • fått vara tillsammans med andra i samma situation och utbytta erfarenheter
 • Alumni-community för alla som har tränat

Vem träningen riktar sig till, vi tror att du

 • har arbetat professionellt inom UX- eller Service Design i några år
 • vill fördjupa dig i affärs- eller produktfrågorna men vill fortsätta arbeta som designer eller du som designer vill röra dig mer att arbeta inom produkt eller affär
 • jobbar inom ett produkt- eller tjänstebolag med ett case som du kan arbeta med under kursen (arbetar du som konsult kan du kanske jobba med ett kundcase)

Lokal

Vi kommer att ha vår träning i en av lokalerna vid Klätterverket Gasverket i Norra Djurgårdsstaden som är en före detta industribyggnad som vibrerar av spännande, engagerande och angelägna aktiviteter för stora som små. Lokalen kommer vara ett labb och verkstad för att utveckla nya produkter, tjänster och prototyper. Tanken är att lokalen ska uppmuntra till experiment, lekande och våga testa nya saker även om du inte kan, eller är bäst på något. Genom att träna blir vi alla bättre. 

Datum och tid

Träningen kommer att vara vid följande tillfällen

 • Torsdag 11:e november 9-12
 • Torsdag 18:e november 9-12
 • Torsdag 25:e november 9-12
 • Torsdag 2:a december 13-17

Detaljer (under arbete)

Foto av Matheus Bertelli
 • Vi kommer att prata svenska men material kommer att vara på engelska
 • Platserna kommer att vara begränsad till 6 personer. Du behöver ansöka för att få en plats för att det ska bli hög kvalitet och så personligt som möjligt
 • Du kommer att behöva ett eget case som du kommer att arbeta med under dagarna och som hemläxa. Detta kan vara något från där du arbetar eller något som du själv har tänkt på.
 • Om läget med Corona förvärras eller att det blir för få deltagare kommer vi ta beslut om att köra digitalt eller flytta på datum till våren
 • Anmäl ditt intresse så kommer vi tillsammans skapa ett så bra träningstillfälle som möjligt. Vi kommer att intervjua dig för att hitta en så bra match som möjligt
 • Tränare och coach: Jens Wedin, som har lång erfarenhet inom produkt- och tjänsteutveckling samt träning och coachning

Pris

14.950:- exkl. moms

Hör av dig om du vill skicka flera från ditt företag eller om du vill köra denna kurs internt i ditt företag.

Sista anmälningsdag

Sista dagen att anmäla intresse är tisdag 22:e oktober.

Vi kommer att återkomma med tid för en kort intervju för att bättra kunna forma träningen samt hitta en bra match på deltagare