Product Lab

Behöver din organisation eller team rätt kunskap, förhållnings­sätt eller förmåga? Vi ger dig kompetenser, verktyg och förmågor som krävs för att lyckas i en snabbt föränderlig omvärld.


Vår plattform för träning och kunskap, The Product Lab erbjuder transformativ träning och coachning för framtida produkt-, tech- och designmänniskor som vill utmana det normala och skapa framtidens produkter. Vi är inte som vanliga utbildningar och skolor som är kvar i hur det brukar vara och inte vågar utmana. Om du lyckas så lyckas vi.

Vi vet vad vi pratar om

Vi erbjuder träning inom produktutveckling, innovation, agilt ledarskap, affärsutveckling och design. Utifrån vårt beprövade angreppssätt där vi blandar praktiska övningar med teori skapar vi träningsprogram som verkligen gör skillnad. Vår träning kommer ge dig konkreta verktyg och kompetenser men även ett nytt förhållningssätt till världen och ditt arbete. 

”Mitt arbete blev roligt igen efter det här

Björn

Våra tränare och coacher är kunniga med minst 15 års erfarenhet. Vi har stor vana att träna, coacha samt stötta medarbetare och ledare i olika branscher, kontexter och storlek på organisation. Vi utbildar och föreläser även på internationellt ledande skolor som Hyper Island och Berghs School of Communication inom innovation, produkt och design.

Exempel på träning

 • Business Design
 • Product Discovery
 • Design Operations
 • Design Thinking för HR
 • Produktportfölj för produktledare
 • Att gå från designer till designledare
 • Organisationsdesign för ledningsgrupper
 • Bygga innovationsförmåga för företagsledare
 • Agilt ledarskap för chefer

Vanliga utmaningar

De vanliga utmaningarna som vi ser hos organisationer är

 • Era medarbetare och ledare saknar kompetens eller förhållningssätt för att bygga rätt produkt
 • Medarbetare och ledare upplever att de står still och att de inte får rätt förutsättningar för att lyckas
 • Era medarbetare lägger 100% på befintliga produkter och tjänster så ni inte hinner utveckla er för att möta dagens behov
 • Du har insett att ni behöver en annan typ av kultur och arbetssätt för att attrahera eller behålla de bästa människorna
 • Era medarbetare slutar då de inte upplever att de får utvecklas
 • Det finns låg kompetens kring produkt- och tjänsteutveckling eller innovation inom er organisation
 • Ni väljer ofta att outsourca arbetet och kompetensen men när konsulten går hem så har ni svårt att fortsätta arbets- och förhållningssättet
 • Ni skickar era medarbetare på spridda kurser och utbildningar “på stan” utan att ha ett samlat grepp kring kompetensutveckling

Vi på SeventyOne arbetar tillsammans med dig för att lösa alla dessa utmaningar. 

Tjänster inom Product Lab

Strategisk

 • Stötta företagsledning på strategisk nivå
 • Utvärdering, sätta målbild och planering kring kompetens och träning

Taktisk

 • Planering, utförande av struktur, process, metodik och verktyg
 • Uppföljning och modeller för att mäta satsningen
 • Träna upp coacher för att leda arbetet vidare när vi gått hem

Operativ

 • Träning och utbildning för medarbetare och ledare i olika moduler och program
 • Nätverk och mentorskap för chefer, ledare och medarbetare som har samma utmaningar

Vårt erbjudande består av en gemensam bas och ett antal moduler. Vi arbetar tillsammans med er för att ta fram ett unikt program kring kompetens och lärande som passar er.

Vårt angreppssätt

Vi är inte traditionella managementkonsulter som kommer in och driver förändring. Vi arbetar tillsammans med dig, chefer, ledare och medarbetare för att skapa er eget unika kompetensprogram. Vårt angreppssätt kan beskrivas på följande sätt

 • Vi arbetar på både strategiskt, taktisk och operativt nivå
 • Vi är inbäddade hos er och jobbar tillsammans, alternativ håller extern träning och utbildning
 • Vi pratar och kommunicerar på ert språk
 • Vi lär oss tillsammans genom att göra 
 • Vårt arbetssätt är baserat på forskning, men även på mycket stor erfarenhet
 • Vi har ett coachande förhållningssätt till förändring och kompetens
 • Vi tror på det lustfyllda för att skapa motivation och engagemang
 • Vi har god erfarenhet att leda förändring i mellan- och stora företag och organisationer
 • Vi anpassar programmet till dig och har en skalbar modell

Vi vill att ni ska bygga er egen förmåga så när vi lämnar ska ni stå på era egna ben. Lyckas ni så lyckas vi.