Ledarskap

Vi hjälper chefer och ledare på företag som vill skapa en mer modern och agil organisation. Vi är seniora ledare som kan agera inom alla delar och nivåer inom organisationen, exempelvis som interimschef, produktledare, designledare, förändringsledare och agil coach. Våra seniora ledare är även vana att ta interimschefs-roller hos våra kunder. Vårt arbetssätt är baserat på värderingar och principer från agilt, lean, design thinking och modern snabbrörlig affärsutveckling. 

Interimschef

Vi hjälper företag med behov av en tillfällig lösning för en chefstjänst. Genom vårt ledarskap som baseras på bland annat agila värderingar och principer kan vi även hjälpa och inspirera kollegor på uppdraget till att utvecklas i sitt ledarskap. Med hjälp av vår erfarenhet från olika företag och branscher kan vi hjälpa företag med förflyttningar och förbättringar vid sidan av den konkreta rollen.

Coach

Vi hjälper ledare att lyckas och utvecklas i sina roller. Vi erbjuder både heltidsuppdrag där vi arbetar nära en ledare där vi coachar och stöttar ledaren i vardagen och Coachstöd på timbasis.   

Vi ger er rätt förutsättningar, kunskap, kompetens och mod för att skapa fantastiska produkter.

Agil coach & Teamcoach

Våra Agila coacher och Teamcoacher skapar förutsättningar för effektiv utveckling och lärande för team och organisationer. De har givetvis djup kunskap och erfarenhet inom lean, agilt och design thinking och också inom förändringsledning och ledarskap. De hjälper till att skapa team, driva kontinuerlig förbättring och stöttar medarbetare i att växa i sina roller, hitta engagemang och motivation. De arbetar både på team-nivå och i det större systemet av flera team.

Förändringsledare

Vårt arbetssätt är baserat på värderingar och principer från agilt, lean, design thinking och modern snabbrörlig affärsutveckling. Vi tror på att tillsammans med kund ta fram en gemensam och tydlig vision som är enkel att kommunicera och visualisera. Utifrån vår gemensamma målbild kan vi sedan röra oss smidigt och iterativt för att mäta och lära oss efter vägen. På så sätt säkerställer vi hela tiden att vi är på rätt väg.   

Designledarskap

Vi hjälper er att höja er förmåga att använda design för att innovera och affärsutveckla samt skapa kund- och användarupplevelser i världsklass.


Vad kännetecknar ett bra ledarskap enligt oss? 

Vi ser att framgångsrika företag har fostrat en kultur där individen är i centrum, där det finns starka ledare som visar tillit och respekt till sina medarbetare och där medarbetare har kundens upplevelse i fokus. Där samarbete är en del av kulturen, tvärs hela företaget. Där information är öppen för alla, och medarbetare är transparenta mot varandra. Vi hjälper våra uppdragsgivare i arbetet med att skapa en modern kultur, en tydlig värdegrund och nya arbetssätt. På vägen behöver vi både förändra och tänka nytt, samt ta hand om befintliga strukturer inom ledning, produkt, teknik, ekonomi, HR och design. 

Vi har erfarenhet från flera branscher exempelvis, e-handel, streaming, fintech, bank-och försäkring, spel, resor och verkstadsindustrin. Vi har bland annat hjälpt följande företag.

Vi följer sällan best practises utan skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Agilt ledarskap, Lean UX, Design Thinking, Design Sprint, Business Design, Kanban, Business Design, Lean, Scrum, Agila projekt, Continuous Delivery , SAFe, LeSS, Scrum@Scale

Om du är nyfiken och vill veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tillbaka till startsidan