Interimschef

Vi hjälper företag med behov av en tillfällig lösning för en chefstjänst. Genom vårt ledarskap som baseras på bland annat agila värderingar och principer kan vi även hjälpa och inspirera kollegor på uppdraget till att utvecklas i sitt ledarskap. Med hjälp av vår erfarenhet från olika företag och branscher kan vi hjälpa företag med förflyttningar och förbättringar vid sidan av den konkreta rollen.

Vi hjälper till med 

  • Operativa chefsroller på alla nivåer i företag exempelvis CIO, utvecklingschef och teamchef 
  • Vi hjälper företag med förflyttningar och förbättringar vid sidan av den konkreta rollen, exempelvis agila förflyttningar 
  • Vi skapar kompetens i organisationen om ledarskap och viktiga principer för ett välfungerande ledarskap 
  • Stöttar team och medarbetare i deras gemensamma och personliga utveckling
  • Rekrytering 
  • Coachning, utbildning, rådgivning och föreläsningar

Vad kännetecknar ett bra ledarskap enligt oss? 

Vi ser att framgångsrika företag har fostrat en kultur där individen är i centrum, där det finns starka ledare som visar tillit och respekt till sina medarbetare och där medarbetare har kundens upplevelse i fokus. Där samarbete är en del av kulturen, tvärs hela företaget. Där information är öppen för alla, och medarbetare är transparenta mot varandra. Vi hjälper våra uppdragsgivare i arbetet med att skapa en modern kultur, en tydlig värdegrund och nya arbetssätt. På vägen behöver vi både förändra och tänka nytt, samt ta hand om befintliga strukturer inom ledning, produkt, teknik, ekonomi, HR och design. 

Vi har erfarenhet från flera branscher exempelvis, e-handel, streaming, fintech, bank-och försäkring, spel, resor och verkstadsindustrin. Vi har bland annat hjälpt följande företag.

Vi följer sällan best practises utan skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Agilt ledarskap, Lean UX, Design Thinking, Design Sprint, Business Design, Kanban, Business Design, Lean, Scrum, Agila projekt, Continuous Delivery , SAFe, LeSS, Scrum@Scale

Om du är nyfiken och vill veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tillbaka till startsidan