White Arkitekter — Innovation Lab och affärsutveckling

Så lyckas White Arkitekter skapa innovation och nya affärer. På riktigt.

White arbetar, som ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext.

Whites mission är att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv och företaget har under lång tid investerat i forskning och utveckling för att bygga ny kunskap och utveckla bransch och samhälle.

Arkitektbranschen står, liksom många andra branscher, inför stora möjligheter och utmaningar när utvecklingen i omvärlden sker i en allt snabbare takt. För att öka takten så att fler utvecklingsprojekt och idéer kan omvandlas till nya affärserbjudanden, såg man behov av att stärka upp sin förmåga inom innovation.

Syftet med innovationssatsningen är att utveckla bolaget och dess medarbetare samt att skapa nya innovativa lösningar och hållbara affärer tillsammans med våra kunder säger Jennie Lack projektansvarig och delaktig i arbetet med att utveckla innovationssatsningen på White.

Petter Green – Director Digital business, berättar i en föreläsning för Innovation Pioneers om arbetet med att gå från kreativitet och nyfikenhet till att ta nya affärer till marknaden och hitta unika affärsmodeller. Vår värld har ont och hur vi bygger fastigheter, städer och samhällen har en stor påverkan på vår miljö. White vill som ledande aktör främja en hållbar framtid genom nya innovationer och god arkitektur. I vårt arbete innoverar vi i en värdekedja som inte förändrats på många år.

Förväntningar med satsningen

Under 2019 påbörjades arbetet med att formalisera ett innovationsprogram som utvecklades till White Innovation Lab — en inkubator som hjälper innovationsteam från hela företaget att utveckla och förädla affärsidéer och ta dem till marknaden.

 • Ett innovationslabb på plats med struktur och metodik
 • Ökad förståelse och kunskap kring innovation, affärsutveckling och tjänstedesign
 • Ett antal team igång som utforskar nya affärsmöjligheter
 • Minst en tjänst som bidrar till Whites affär

Hur har arbetet och samarbetet sett ut mellan White och SeventyOne?

Jens Wedin, innovationscoach på SeventyOne med stor erfarenhet kring affärsutveckling i tidiga skeden, hur har arbetet och samarbetet sätt ut? 

När vi började på White så hade arbetet kring innovation pågått några månader. White hade tagit beslut i sin affärsplan att fokusera på innovation. I början var det främst styrgruppen som arbetade med att sätta rätt förutsättningar och själv förstå vad innovation var och hur White skulle arbeta med detta. 

När vi började var det främst fokus på att starta två innovationspiloter samt sätta process och metodik kopplat till innovationsarbete. Vi byggde processen medan vi gick framåt. Allt vi skapade gav återanvändbarhet och att vi kunde skala upp effektivt.

Under 1,5 år har fokus ändras beroende på vilken fas vi är i. I början var det främst fokus på operativ nivå och stötta teamen. Efteråt la vi kraft på att beskriva process och metodik och sätta strukturer på taktiskt nivå och paketering. Under våren har vi främst arbetat med kommunikation och förankring i organisationen för att få så stort engagemang som möjligt från medarbetare. Nu senast har vi arbetat med att utbilda och träna interna medarbetare på White att ta över, när vi konsulter har gått hem.

Vad har varit framgångsfaktorer?

Hur har ni arbetat och vad har varit de viktigaste faktorerna för framgång? Lars-Erik Nilsson, projektledare på White berättar om de sex viktigaste pusselbitarna

 • Våga göra, våga köra! Vi har hela tiden haft fokus på att “bygga bron medan vi går på den”, ett agilt förhållningssätt till hur vi byggt upp vårt innovationssystem. Piloter har startats upp tidigt, och de har varit med och påverkat utformningen och arbetssättet. 
 • Säkerställ strategisk stöttning! Tydlig målsättning från företagsledningen och en strategisk styrgrupp som stöttar med rätt förutsättningar och ger förankring. 
 • Ha affärsfokus från dag ett! Vi har haft ett antal seniora anställda som stöttar och utmanar teamen kring de nya produkterna och tjänsterna. 
 • Ta hjälp från expertis! Vi har tagit in extern metodkompetens som hjälpt och coachat team framåt. Att arbeta med innovation kräver nytt arbetssätt och förhållningssätt. 
 • Bygg upp en can-do-attitude! Vi hade en taktisk arbetsgrupp som fångar upp möjligheter i organisationen och bygger upp den interna innovationsförmågan. Vi tränar upp interna innovationscoacher som kan stötta kring metodik och arbetssätt, och leda arbetet framåt när de externa experterna “gått hem”.
 • Kommunicera, kommunicera, kommunicera! Tro inte att det sätter sig av sig själv. Att etablera ett nytt sätt att tänka i en etablerad organisation kräver idog kommunikation och hårt arbete. Kommunicera mer än du tror att du behöver, skapa engagemang och kommunicera berättelser om pågående innovationsresor som motiverar andra att vilja försöka.

Vad har varit roligt och de stora utmaningarna med arbetet?

Att arbeta med innovation och ny affärsutveckling är ingen dans på rosor. Det kan mer ses som ett hårt träningspass. Det är otroligt jobbigt när man är inne i det, precis som alltid i kreativa processer. Men efteråt så upplever du en stor stolthet och glädje. Får du inte träningsvärk, så har du nog inte tagit i tillräckligt, då är det bara ut och köra ett pass till.

Niklas Eriksson, erbjudandeägare. Du har varit med i ett av innovationsteamen som har tagit fram White ReCapture, en ny tjänst som kombinerar 3D-scanning, hållbarhetsexpertis och automatisering och som integrerad i designprocessen förenklar återbruk i stor skala. Hur har du upplevt arbetet?

Det har varit otroligt inspirerande, jag har fått ny kunskap och ett helt nytt arbetssätt genom innovationsarbetet. Att vidareutveckla en idé utifrån affärsperspektivet har varit mycket stimulerande och lärorikt. Det roligaste har varit att få jobba i ett riktigt kompetent team samt att få en extern konsults erfarenhet och coachning. Det mest utmanande har nog varit att hitta tid för teamet, då många arbetar parallellt med andra uppdrag med olika deadlines.

Niklas Eriksson, medlem i ett av innovationsteamen och erbjudandeägare

Vilka effekter, nyttor eller förändrade beteenden har ni märkt av?

Jens, vilka effekter eller förändringar har ni sett under tiden? Denna typ av förändring som vi arbetat med på White påverkar människor, medarbetare och ledare på flera sätt. Att skapa ett nytt förhållnings-, och arbetssätt tar tid. Det tar ofta flera år innan allt har satt sig in en organisation, att de flesta har en förståelse kring vad som är syftet, hur man arbetar och vad det ger för effekt eller nytta. Det räcker inte med att hålla ett stormöte eller ha en introduktionsutbildning för att något ska ske utan du måste nöta detta över lång tid. De stora effekterna jag ser är;

 • Vi får ut nya tjänster på marknaden som skapar mervärde och affär både för White och för deras kunder
 • Vi bygger kompetens och erfarenhet inom White och minskar beroendet till konsulter
 • Medarbetare får jobba på nya sätt och skapa nya tjänster vilket gör att de blir ännu mer motiverade
 • White kan stärka sin position ännu mer som en attraktiv arbetsplats

Vad jobbar vi med just nu?

Lars-Erik, du som har varit med länge, vad är fokus på nu och framöver? Just nu som jobbar vi med tre delar;

 1. Stimulera: Att gå in i ett innovationsprojekt är för många att gå utanför sin komfortzon. Vi stimulerar och hjälper medarbetare att ta sina idéer till nästa steg. 
 2. Formalisera: Från att varit ett projekt behöver vi nu förädla och förbättra struktur och förvaltning. Hur säkrar vi att innovationsarbete blir en del av kulturen på White? Vi vill hitta en bra modell för att följa upp innovationsprojekt och för att integrera resultaten in i befintlig organisation över tid.
 3. Stötta: Det är som en berg- och dalbana där det ibland går bra och ibland så fastnar man och måste ta en ny väg. Precis som innovation och affärsutveckling ska vara. Vi stöttar de team som kommit igång och bygger upp en innovationsförmåga med interna innovationscoacher.