Innovation Lab

Med vår tjänst, The Innovation Lab hjälper vi dig och din organisation att skapa din egen unika innovationsförmåga på ett strukturerat sätt.

Vi hjälper dig att skapa värde och effekt utifrån era utmaningar och era kunders behov.

Vi utgår från er mognad och anpassar oss efter er ambitionsnivå. Vi coachar, tränar och hjälper dig att skapa din egen struktur, process, metodik och kultur.

I jämförelse med traditionell managementkonsulter arbetar vi tillsammans med dig på både operativ, taktiskt och strategisk nivå för att du lyckas med din satsning.

Lyckas ni så lyckas vi.

Jag ser att organisationer har svårt att förnya sig och vara relevanta i dagens snabbrörliga och komplexa värld. De största utmaningarna jag ser är, att hitta tid, finansiering och kompetens för att investera i framtida produkter och tjänster för befintliga och nya kunder.

Jens Wedin, Innovationscoach

Strategiska råd

 • Stötta styrelse eller företagsledning på strategisk nivå
 • Utvärdering, sätta målbild och planering
 • Beskriva förutsättningar för att lyckas samt kommunikation
 • Innovationsledning och ledningssystem
 • Arbeta med att utforma er organisation utan begränsningar — Innovation Lab offsite

Taktisk stöttning

 • Coachning och träning på taktisk chefsnivå
 • Planering, utförande av struktur, process, metodik och verktyg
 • Uppföljning och modeller för att mäta satsningen
 • Fånga upp den kreativa kraft som finns i din organisation
 • Träna ledare för att ta arbetet vidare när vi gått hem

Operativ hjälp

 • Coachning och träning på operativ nivå tillsammans med dina medarbetare och team
 • Nätverk och mentorskap för chefer, ledare och medarbetare som har samma utmaningar
 • Fånga behov från befintliga och nya kunder samt omvärldsbevakning som uppslag till innovation

Vad säger våra kunder?

Det har varit otroligt inspirerande, så mycket ny kunskap och arbetssätt som jag har fått genom innovationsarbetet. Att kunna få fortsätta arbeta där ett forskningsarbete normalt tar slut och jobba med ett affärsperspektiv har varit mycket stimulerande och lärorikt.

Niklas Eriksson, White

Case White Arkitekter, Innovation Lab och affärsutveckling. På riktigt.

Tillsammans med White Arkitekter har vi arbetat med att bygga upp deras egna unika innovationsförmåga. Läs mer om vårt arbete.


Vårt angreppssätt

Vi är inte traditionella managementkonsulter som kommer in och driver förändring. Vi arbetar tillsammans med dig, chefer, ledare och medarbetare för att skapa er egen unika förmåga. Vårt angreppssätt att bygga innovationsförmåga kan beskrivas på följande sätt.

 • Vi arbetar på både strategisk, taktiskt och operativ nivå
 • Vi är inbäddade hos er och vi jobbar tillsammans
 • Vi pratar och kommunicerar på ert språk
 • Vi lär oss tillsammans genom att göra 
 • Vårt arbetssätt är baserat på stor erfarenhet och ser standarder och ramverk mest som inspiration
 • Vi har ett coachande förhållningssätt till förändring
 • Vi tror på det lustfyllda för att skapa motivation och engagemang
 • Vi har god erfarenhet att leda förändring i mellan- och stora företag och organisationer
 • Vi anpassar arbetet till dig och har skalbar modell som är baserad på moduler. Du kan börja litet och sedan växla upp
Film av Distill

Vilka utmaningar har du?

Vi vet att arbete med innovation kan upplevas som enkelt men i praktiken är det riktigt svårt. Vi på SeventyOne arbetar tillsammans med dig för att lösa alla dessa utmaningar. Känner du igen dig i något av följande?

 • Du inser att ni måste göra något för att fortsätta vara relevant
 • Det finns inget kundbehov, ingen eller få vill köpa eller använda produkten eller tjänsten som ni har tagit fram
 • Du har insett att er affär minskar och ni behöver bredda ert erbjudande för att överleva
 • Du eller dina medarbetare saknar tid, ofta lägger ni 100% på befintliga produkter och tjänster
 • Du har insett att ni behöver en annan typ av kultur och arbetssätt för att attrahera eller behålla de bästa människorna
 • Era konkurrenter springer om er och dina medarbetare fastnar i förvaltning och de små detaljerna. Ni lyckas inte ta de där stora stegen
 • Du upplever att ni investerar för lite i framtida produkter och tjänster
 • Det finns för låg kompetens kring innovationsprocess och metodik inom er organisation eller företag
 • Ni väljer ofta att outsourca arbetet och kompetensen men när konsulten går hem så har ni svårt att fortsätta arbetssättet och förhållningssättet

Vi vill att ni ska bygga er egen förmåga så när vi lämnar ska ni stå på era egna ben. Lyckas ni så lyckas vi.

Våra kunder

Kunder