Förändrings­ledning

Utveckling och förflyttning är den röda tråden i våra uppdrag och förändringsledning finns alltid med som en komponent. Vi har lång erfarenhet av att leda och stötta företag och organisationer i modern affärs- och organisationsutveckling och använder oss av strukturerade arbetssätt för att förflytta våra kunder från nuläge till ett nytt önskat läge.

Involvering är nyckeln

Vi tror på att inkludera medarbetare och ledare i förändringsarbetet för att säkerställa de önskade effekter som förändringen skall leda till. Vi hjälper inte bara organisation med att ta fram en målbild utan följer även med i förändringen för att stötta över tid. Vi vet att förändring av kultur och arbetssätt tar tid och kräver mycket energi från alla i organisationen. Vi ser att best practises sällan fungerar rakt av, utan att komplexa problem ofta kräver anpassningar utifrån varje kunds unika nuläge, behov och kontext. Vi tror att involvering är den främsta framgångsfaktorn och vi skapar strategier, mål och upplägg tillsammans med alla nivåer i en organisation.

Vi har stor kunskap om hur individer hanterar och tar till sig förändring och det i kombination med vår erfarenhet att organisera förändringsarbetet så kan vi tar vi roller såsom att coacha, stötta och driva förflyttningen under hela resan från idé till implementation. Vi har en stor verktygslåda som innehåller verktyg för just involvering, stötta individers förflyttning, hantera förändringsmotstånd, formulera budskap såsom vision och ett starkt ”varför” för varje unik förändringsresa och mycket mer.

Vi arbetar med kunder som vill utmanas

Vi arbetar med organisationer som vill skapa en mer modern och agil organisation med högre innovationstakt utifrån värderingar som stödjande ledarskap, teamarbete, experimentlust, målbaserad styrning, tillit samt en stor förståelse för individens inre motivation.

Exempel på uppdrag

  • Agila transformationer
  • Organisationsförändringar som förflyttningar till teambaserade organisationer, produktorienterad utvecklingsorganisation mm
  • Införande av nya arbetssätt
  • Införande av ERP (kommunikation, transformation och utbildning)

Effekter vårt arbete leder till

Effekter

Våra kunder

Vi har erfarenhet från flera branscher exempelvis, e-handel, streaming, fintech, bank-och försäkring, spel, resor och verkstadsindustrin. Vi har hjälpt följande företag.

Vi följer sällan best practises utan skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Agilt ledarskap, Lean UX, Design Thinking, Design Sprint, Business Design, Kanban, Business Design, Lean, Scrum, Agila projekt, Continuous Delivery , SAFe, LeSS, Scrum@Scale

Om du är nyfiken och vill veta mer så kontakta oss på

Tillbaka till startsidan