Designledarskap

Vad behöver ni arbeta med för att skapa en stark innovationskultur och förutsättningar för framgångsrika produkter och tjänster inom er organisation? I hård konkurrens kämpar många företag idag med att skapa en unik och personlig relation med sina kunder.

Allt fler går från att fokusera på produkten i sig till att fokusera på hela tjänsten och upplevelsen av den, för att på så sätt skapa unika konkurrensfördelar.

Vi hjälper våra kunder att skapa sin egen designförmåga

Design och innovation har blivit en förmåga som inte bara bör, utan måste finnas, i er organisationen för att ni ska få nöjda och lojala kunder, högre intäkter samt lägre kostnader. Design har gått från något en liten grupp personer kunde arbeta med vid sidan av den övriga verksamheten, till en naturlig del av hur bolag arbetar med affärsutveckling och innovation för att skapa framgångsrika produkter och tjänster.  

Design hjälper oss att identifiera och lösa affärsutmaningar samt att hitta nya affärsmöjligheter. Det kan handla om att skapa en stol eller ta fram en digital app men också om att skapa en förändring i en organisation eller lösa en social utmaning i vårt samhälle. Vi hjälper organisationer att bygga sin egen designförmåga, från operativ till strategisk nivå.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa företag och organisationer att lyckas med sin produkt- och affärsutveckling genom att utveckla hur organisationen arbetar med innovation, tjänstedesign och UX-design. Vi hjälper organisationer att ta fram en målbild och att följa förändringen mot den över tid.

Vi hjälper er att lyckas med design på operativ, taktisk och strategisk nivå.

Vi arbetar med kunder som vill utmanas

Vi arbetar med företag som vill skapa en modern organisation med högre innovationstakt och värderingar som kunden i fokus, nyfikenhet, samarbete, ständigt lärande och tillit i botten. Vi arbetar både med nystartade företag som vill utforska sin marknad med fokus på tillväxt och med etablerade företag som både vill försvara sin ställning och hitta möjliga tillväxtområden.

Blyertsteckning med Don Quixote

The ROI for investing in design is 301%

McKinsey & Company

Vårt erbjudande

Rent konkret så hjälper vi våra kunder med

  • Skapa förmåga och öka kompetens i organisation kring design.
  • Sätta upp Design Operations (DesignOps) för att öka kvalitet och effektivitet kring innovation, utveckling och design.
  • Processutveckling och förändringsledning. Hjälpa team och organisationer med process, metoder och arbetssätt för att få ihop Discovery och Delivery, innovation, affärsutveckling samt produkt- och tjänsteutveckling.
  • Rådgivning, föreläsningar och inspiration
  • Planera och genomföra digitala och fysiska utbildningar inom Design thinking, designledarskap, Product discovery, Service design, innovation och Business design.
  • Ta roll som interimschef inom Service Design eller User Experience design.
  • Ta roll inom designledarskap, coaching, design operations eller strategisk design.
  • Stödja vid rekrytering av designers och designledare

Vårt arbete skapar effekt

Ökade intäkter, ökad lojalitet, tillväxt, effektivitet, sänka kostnader & nöjdare medarbetare.

Våra kunder

Vi har arbetat med företag som:

Vi skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö tillsammans med er. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Design Operations (DesignOps), Lean UX, Design Thinking, Business Design, Design Sprint, Lean Startup, Service Design, Agile, User Experience Design, Customer Experience, Product Discovery, Design System management och Customer Journeys

Vill du veta mer? Kontakta Jens

Jens Wedin

Artiklar och fördjupning