Designledarskap

Design hjälper oss att identifiera och lösa affärsutmaningar samt att hitta nya möjligheter. Det kan handla om att skapa framgångsrika produkter och tjänster, men också om att skapa en förändring i en organisation eller lösa en social utmaning i vårt samhälle. Idag är design en central förmåga hos många ledande företag och organisationer och många satsar stort.

Design har gått från något en liten grupp personer kunde arbeta med vid sidan av den övriga verksamheten, till en naturlig del av hur ledande organisationer arbetar med affärs- och produktutveckling.

Men, även om man satsar är det inte alltid de önskade effekterna kommer.

Vanliga utmaningar

Trots att många nu pratar om vikten av att ha kunden i fokus, och antalet UX- och tjänstedesigners växer i många organisationer, drivs många digitaliseringar och transformationer fortfarande av teknik. 

Det designarbete som ändå utförs görs dessutom oftast alldeles för sent i processen och det är svårt att se kopplingen till organisationens mål. 

Design ska inte vara en kul paus i arbetet. Design ska skapa värde genom tydliga effekter och hållbara förflyttningar för individer och organisationer.

För att lyckas med det handlar detta om att hitta rätt balans mellan flera olika faktorer. Kanske känner ni igen er i att:

 • Designarbetet fokuserar mycket på användare och kund, men kopplingen till affären och verksamhetens mål och strategi är för svag.
 • Det finns ett stort antal duktiga designers i organisationen, men det är svårt att få till samarbetet inom designområdet och med andra kompetenser.
 • Det görs visserligen stora mängder research, men de kundinsikter och kundresor som tas fram kommer inte in som en naturlig del av utvecklings- och strategiarbetet. 
 • Arbetet med UX fokuserar mycket på att få till alla detaljer i användargränssnitten, men mål och syfte i de viktigaste användningsflödena i de digitala produkterna är fortfarande oklara.


Vi får teorierna att funka i verkligheten

Så vad krävs egentligen för att verkligen lyckas fullt ut med sin produktutveckling eller, i ett större perspektiv, en agil eller digital förändringsresa?

Våra erfarna designledare har lång erfarenhet av designledarskap, UX och tjänstedesign. Vi har gjort våra 10 000 timmar och vet vad vi pratar om. Vi får teorierna och mallarna att funka i verkligheten.

Vi hjälper våra kunder att ta nästa steg – att gå ifrån pixlar, peppiga post-it-lappar och att tänka på kunden till att verkligen få utväxling av sin designförmåga. Så att de får ut de önskade effekterna och värde för både kunden och verksamheten.

“Always design a thing by considering it in its next larger context – a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan.“

Eliel Saarinen

Vårt erbjudande

Vi hjälper er att höja er designförmåga så att ni kan skapa verkligt framgångsrika produkter, tjänster och erbjudanden som ökar kundlojalitet och skapar affärsvärde. Dessutom får ni mer effektiva arbetssätt och kan därigenom sänka kostnaderna i organisationen. Så att ni kan skapa verkligt framgångsrika produkter, tjänster och erbjudanden.

Detta gör vi genom att:

 • Coacha: Vi coachar ledning, designers och andra i organisationen för att utvecklas, öka samarbete och skapa bättre och mer effektiva arbetssätt.
 • Leda: Vi tar en roll i organisationen som till exempel lead, director eller interimschef inom UX och design där vi leder designarbete, team och organisation utifrån vår stora erfarenhet inom designledarskap.
 • Utbilda: Vi utbildar er organisation inom kundcentrerad affärsutveckling, innovation, modern produktutveckling och designmetodik (design thinking).

Vi hjälper våra kunder med design på alla nivåer – från UX i produktutvecklingen till insiktsdriven affärsstrategi för hela organisationen. 

Vi arbetar inom:

 • DesignOps: Vi skapar rätt praktiska och organisatoriska förutsättningar för design i organisationen och ser till att ni t.ex får roller, bemanning, processer samt struktur och förvaltning av kundinsikter på plats. 
 • Product Design och UX: Vi förstår modern produktutveckling och kan hjälpa er lyckas med Product Discovery och UX samt få till samarbetet design, produkt och tech.
 • Tjänstedesign och Kundcentrerat arbetssätt: Vi har lång och gedigen erfarenhet inom tjänstedesign (Service Design) och CX och kan hjälpa er gå från kundresor och insikter som lätt hamnar på hyllan, till verklig förändring och affärsnytta.  
 • Business Design och strategi: Vi tar arbetet med organisationens framtida erbjudande och strategi till nästa nivå. Vi kommer in med mer än bara ett antal modeller och mallar och får arbetet att funka på riktigt. 

Våra kunder

Vi är stolta att ha arbetat med kunder inom både privat och offentlig sektor – från små bolag och kommuner till myndigheter och stora koncerner. 

Vi skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö tillsammans med er. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Design Operations (DesignOps), Lean UX, Design Thinking, Business Design, Design Sprint, Lean Startup, Service Design, Agile, User Experience Design, Customer Experience, Product Discovery och Design System management.

Vill du veta mer?
Kontakta Jenny.


Artiklar och fördjupning