Roadmap – User story mapping

User story mapping är en teknik som är utvecklad av Jeff Patton (läs mer) och som ofta används för att bryta ner ett större initiativ till mindre delar som sedan kan prioriteras i en backlog.

Jag tänkte inte alls gå igenom hur man tar fram en user story map, utan mer kortfattat beskriva hur vi kan använda den som en roadmap och när jag tycker den passar lite extra bra att använda. Men här är ett beskrivning på hur ni kan skapa er story map.

Då vi i denna form jobbar oss ner till User Stories blir denna typ av roadmap relativt detaljerad, om vi jämför med andra typer.
Jag tycker denna typ framförallt passar extra bra när vi skall bygga något från start, där vi redan har stor domänkunskap och bra kund- och användar-insikter.

Nedan ser ni ett exempel på hur en User Story map kan se ut. I detta exempel används Release 1, 2 & 3 men förslagsvis tänker ni prio 1, 2 & 3 istället och releasar kontinuerligt.

Den blå övre raden innehåller övergripande aktiviteter som användare eller kund utför i produkten eller tjänsten. De är orienterade utefter värdeflödet i tjänsten eller produkten.

För att skapa ännu mer tydlighet, kan du gruppera dessa aktiviteter som användare eller kund gör. Dessa grupper är markerade med orange och ligger överst.

Varje blå post-it är sedan nedbruten till gula user stories som ligger i prioriterad ordning uppifrån och ner.

Se till att er user story map är tydligt visualiserad, t.ex. uppsatt på en vägg där alla kan se den eller på en digital tavla (miro, mural etc) där ni enkelt kan samskapa och ändra. Under arbetets gång arbetar ni er i prioriterad ordning och markerar vilka user stories som är pågående (WIP i bilden), klara (Done) och förslagsvis även om de är hindrade i någon form. Detta ger en enkel och tydlig bild av progress och status både för team(en) och för andra intressenter som vill kunna följa arbetet.

FokusPrioritet och status
Används t.ex. förTeam/produktavdelning
Ägs avProduktägare/produktchef
TidsperspektivÖppet
Storlek på innehållUser stories och grupperingar av desamma
Det går naturligtvis att använda denna roadmap även på andra sätt.

Vad saknas?

En roadmap gör ingen nytta om ingen känner till den, så se till att ta varje chans att kommunicera den till team, intressenter, chefer mm. 
Sedan finns det så klart fler dimensioner än det jag beskrivit ovan, som t.ex. beroenden och leveranstidpunkt. Men för detta finns det andra typer av roadmaps som jag tycker passar bättre. Jag återkommer med fler artiklar om detta längre fram.

Detta är en del av en serie artiklar om roadmaps. Andra artiklar om roadmaps: