Roadmap – Nu, härnäst, senare

Denna typ av roadmap är enkel i sitt format, lätt att förstå och snabb att komma igång med. Fokus är prioritet och status.
I sin enklaste form innehåller den det som nu pågår, det som ligger härnäst på tur och det som kommer senare. Varje kolumns innehåll ligger i prioriterad ordning vilket innebär att det som ligger högst upp i NU är det som har allra högst prioritet.

FokusPrioritet och status
Används t.ex. förTeam
Ägs avProduktägare/produktchef
Tidsperspektiv≈ Rullande 3 månader
Storlek på innehållT.ex. hypotes, uppdrag, initiativ, delprojekt, epic
Det går naturligtvis att använda denna roadmap även på andra sätt.

Utökad version

Även om den enkla formen ovan är användbar tycker jag att det går att göra denna typ av roadmap ännu mer användbar genom att utöka den med några fler attribut och visualiseringar.

Status

I den enkla versionen ser vi endast status i form av om något är pågående eller ej vilket ibland är ganska trubbigt. Därför brukar jag lägga till en visualisering till för att signalera om allt går som det ska, om det finns hinder eller om det är totalt stopp. Om något är hindrat är ett det en stark signal för alla att fokusera på att försöka röja bort det hindret.

Uppföljning

Ett tips är att också visualisera uppföljning. När något är klart/levererat/produktionssatt vill i många fall följa upp vilket resultat det gav. Ofta behöver det gå lite tid för att vi skall kunna se effekt av det vi gjort och för att visualisera det lägger vi till en kolumn till höger om Nu som heter Följ upp.

Koppling till våra mål

För att kunna visuellt följa vad som går mot vilka mål färgkodar vi en del av varje hypotes/uppdrag/initiativ/delprojekt/epic.

Koppling till större bet, uppdrag, initiativ eller projekt

Vill vi så kan vi visualisera varje dels större sammanhang genom att färgkoda bakgrunden på varje post-it så att den matchar t.ex. ett större bet eller projekt.

Utökad visualisering, ett exempel

Vad saknas?

En roadmap gör ingen nytta om ingen känner till den, så se till att ta varje chans att kommunicera den till team, intressenter, chefer mm.
Sen finns det så klart flera dimensioner än det jag beskrivit ovan, t.ex. beroenden och leveranstidpunkt. Men för detta finns det andra typer av roadmaps som jag tycker passar bättre. Jag återkommer med nya artiklar om dessa längre fram.

Detta är en del av en serie artiklar om roadmaps. Andra artiklar om roadmaps: