Research eller experiment?

Är det fler än vi som ställts inför dilemmat att balansera mellan att undersöka och att göra och mäta i efterhand? 

Vi tror att varje situation kräver olika typer av aktiviteter. Här kommer ett par metoder som kan hjälpa till att komma framåt:

Design sprint – Ett bra verktyg som inte bara skapar en ökad insikt för problemet som ska lösas den skapar också förståelse för de olika perspektiven bland de som är inblandade i produkt- och tjänsteutvecklingen. Det krävs en del förberedelse och det är viktigt att alla kan prioritera sin medverkan. Läs mer här

Kundresa – Gör en kundresa där ni definierar hur användaren går igenom ert befintliga flöde eller delflöde i produkten. Ta med research-material så som data och/eller insikter och mappa in dessa i flödet. Läs mer här

User story mapping – Gå igenom prioriterade user stories. Hjälps åt att bryta ner och diskutera vad som bör ingå i kommande experiment. Lägg till inslaget “behöver vi ta reda på något mer innan vi kör?” för varje user story. Om så är fallet, gör research-arbetet tillsammans. Läs mer här

A/B testa – Om problemet är givet men hypoteserna mindre men många kan A/B test vara bra. Gå igenom och prioritera vilka hypoteser ni vill testa samt enas om vad och hur ni ska mäta. Läs mer här

Experimentera live! – Ibland kan det vara både kul och värdefullt att bara utföra bra idéer. Men bygg då experimentet så lite som möjligt men där det ändå är tillräckligt matnyttigt och värdefullt att användarna kan förstå och kan ta ställning. Mät resultatet och ta beslut om ni ska fortsätta eller testa något annat. Läs mer här

Att arbeta på olika sätt beroende på om det är kända eller okända problem.
Kända eller okända problem

En annan viktig aspekt är att inte låta det ena eller det andra bara tillhöra en specifik del av bolaget. Vår erfarenhet är att det finns en utmaning att bolag ofta delar upp design och produkt. Designers sägs “undersöka i evigheter” och produkt “bara gör och mäter i efterhand”. Att polarisera två viktiga komponenter i produkt- och tjänsteutveckling är ju givetvis inte vägen framåt. Här kommer några tips som kan underlätta samarbetet:

  • Enas om målbilden och vilket problem produkten ska lösa, detta sätter scenen 
  • Sätt upp principer för hur ni hanterar kända och okända problem
  • Gör research och experiment tillsammans

Produkt- och tjänsteutveckling är ett gemensamt arbete där olika människor och kompetenser behövs för att skapa ett bra resultat.