Vi har lång erfarenhet att hjälpa företag med produkt- och tjänsteutveckling. Våra kunder har redan en modern design- och utvecklingorganisation eller så vill de förändra sig för att bättre möta en snabbt föränderlig och komplex vardag. Vi hjälper våra kunder med operativa, taktiska och strategiska roller. Vi rör oss i organisationer som både är digitala och traditionella, allt från mindre startups till stora företag och myndigheter. Våra uppdrag är ofta ett till flera år och vi rör oss över olika delar av organisationen.

Nedan följer ett axplock av roller vi tar

Enterprise Agile Coach & förändringsledare

Stötta företag på ledningsnivå genom att dra nytta av lean och agila principer för att skapa en effektiv organisation som levererar värde till kund ofta. Planera, designa, initiera och genomföra förändringar tillsammans med din organisation.

Agil coach & team coach

Skapa förutsättningar för effektiv utveckling och lärande för team och organisationer, med djup kunskap och erfarenhet inom lean, agilt och design thinking. Hjälper till att skapa team som ständigt jobbar med kontinuerlig förbättring och stöttar medarbetare komma in i sina nya roller och att hitta engagemang och motivation.

Produktägare & CPO

Agera som produktägare i din organisation, arbeta tätt med produkt- och affärsorganisation och dina team samt coacha och stötta andra produktägare. Stötta er organisation med CPO roll inom ett affärsområde där en eller flera produktägare ingår.

Interims- och utvecklingschef

Leda en verksamhet som chef och ledare och samtidigt tillföra agil kunskap och agila värderingar till ledarskapet och organisationen. Vi har vana att gå in i IT och utvecklingsorganisationer samt olika typer av kundmötesavdelningar.

Designledare & chef

Hjälpa organisationer med att bygga upp och leda designavdelningar och organisationer. Stötta organisationen med kundcentrerad innovation och skapa produkter och tjänster som älskas av användare och kunder.


Vi har erfarenhet från flera branscher exempelvis, e-handel, streaming, fintech, bank-och försäkring, spel, resor och verkstadsindustrin. Vi har hjälpt följande företag.

Vi följer sällan best practises utan skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Agilt ledarskap, Lean UX, Design Thinking, Design Sprint, Business Design, Kanban, Lean, Scrum, Agila projekt, Continuous Delivery , SAFe, LeSS, Scrum@Scale

Om du är nyfiken och vill veta mer så kontakta oss på

Tillbaka till startsidan