Organisationsdesign med BAPO, Conways Law och Team Topologies

När man designar organisationer utgår man ofta från team och kopplingen till system och först därefter fundera på vad som ska levereras. Men om man ska designa för värdeskapande behöver man börja i den änden istället, dvs vilken nytta vi vill åstadkomma, istället för vilka team vi har eller vilka system vi har. Det är därför du ska använda BAPO!

BAPO-modellen

BAPO står för Business, Architecture, Process och Organisation. Jag kom i kontakt med det via Jan Bosch, och han beskriver det som att affären och affärsstrategin (B-Business) ska driva arkitekturen och teknikval (A-Architecture). Dessa i sin tur driver processer, sättet att arbeta och verktygsval (P-Process). Slutligen baseras en organisation (O-Organisation) på detta för att kunna realisera affärs och tech-strategin. Förutom Jan Bosch vill jag tipsa om Jason Yip som är mycket läsvärd och också skrivit om BAPO.

Business

Det som jag tycker är bäst med modellen är att man börjar tänka i rätt ände, dvs vilket värde vill vi skapa med vår affär och hur delar vi upp det i lagom stora delar. Då landar man i de tjänster och produkter vi behöver skapa för kunder och användare. Det blir en utgångspunkt för de kommande delarna.

Architecture

Om vi nu vet vilken vår affär är och strukturen inom den, så behöver vi en arkitektur om möjliggör det. I det sammanhanget tänker jag på konceptet Conway’s Law. I korthet går den ut på att en organisation speglar sina kommunikationsvägar i den arkitektur som skapas. Ett team till exempel samarbetar för att bygga mjukvara för att lösa ett problem och eftersom de samarbetar så tätt skapar de en arkitektur som stödjer teamets leveranser. Systemet och teamet har en direkt relation. Istället för att låta teamet sätta arkitekturen går man i BAPO andra vägen och använder Conways Law omvänt, bestäm arkitekturen och låt teamet formas ur arkitekturen.
Så genom att se på affärsbehoven skapas en arkitektur som göra att affärsbehoven kan realiseras med den frekvens och hastighet som behövs och men de affärsberoenden som finns.

Process

Nästa steg i organisationsdesignen är att tänka på processen för att respektive del i affärsbehoven ska kunna skapas. Behöver det gå snabbt, behöver det vara reglerat, behöver det vara automatiserat, hur kommer kvalitet in etc. Med fördel kan man också tänka på vilka verktyg som behövs för att få till det.

Organisation

Slutligen kommer man till den organisation som behövs för att stödja det man ska skapa. Hur ska den se ut, vilka team ska samverka och hantera den önskvärda affärsutvecklingen, hur ska man dela den kognitiva lasten för att skapa en hållbarhet i teamen etc. Här kan man med fördel använda modellen kring olika teamtyper som beskrivs i Team Topologies av Matthew Skelton och Manuel Pais. För att kunna modellera olika scenarier på ett inkluderande sätt med organisationen har jag också använt Meddlers Game från Jurgen Appelo.

Summering

Design av organisationer är svårt. Det är också något man med fördel gör tillsammans med organisationen. För mej har tankemodellen BAPO hjälpt att se utmaningen från syftet med organisationen och sen komma ner på djupet i hur man kan realisera den. Modellen ger en struktur som man kan faciliteterna förändringen kring. Det är inte enkelt men det ger en översikt och gör det enklare att optimerar för värdeskapande i organisationen.

Vill ni höra mer eller diskutera så hör gärna av er till mej på hakan@seventyoneconsulting.se