Martin Jensen

Martin har en lång erfarenhet inom ledarskap och förändring. Han fokuserar på affären och människorna, och orkestrerar processen och teamets kapacitet för att få dem att lyckas i sina förändringsambitioner.

Martin forskar för närvarande inom området Organisational Change på Ashridge, Hult International Business School

Martin samarbetar med SeventyOne Consulting som Scientific Advisor inom områden som förändring, transition och ledarskap

070-412 51 95
Linkedin

Tillbaka till startsidan