Johanna Ruthström

Johanna är en erfaren ledare som jobbar strategiskt, taktiskt och operativt i sin organisation. Johanna har under lång tid byggt och coachat team att bli starka och nå sina mål och hon har erfarenhet från många branscher och olika roller som chef, produktägare och projektledare. Teamens mål har genomgående varit att leverera i den digitala domänen med effektiva agila metoder. Under senare delen av sin karriär har Johanna lagt mycket tid på att förändra det större systemet för att uppnå resultat. Hon har skapat förutsättningar för teamen att vara autonoma och självdrivande vilket är en viktig faktor för stark leverans i nätverksbaserade organisationer. Hon har också förändrat styrning, samarbetsformer och strukturer. Johanna är väl bevandrad i agila metoder och kan navigera i en organisation med höga leveranskrav.

0708 – 394681

Linkedin

Tillbaka till startsidan