Hur mäter vi psykologisk trygghet på SeventyOne?

Trygghet har alltid varit viktigt för oss på SeventyOne. Vi är nämligen övertygade om att vi presterar och mår bättre som individer och grupp när vi känner oss trygga. Både psykologiskt trygga och ekonomiskt trygga.
I denna artikel tänkte jag beskriva hur vi på SeventyOne mäter och följer upp psykologisk trygghet.

Bakgrund

Som beskrivet ovan har vi alltid haft fokus på psykologisk trygghet, men det blev extra tydligt våren/hösten 2020 att vi behövde göra mer. Första pandemivågen rullade i Sverige och på SeventyOne fick vi 4 nya kollegor. 

Våra nya kollegor började på SeventyOne och även på sina nya konsultuppdrag under en period då det inte gick att träffas annat än digitalt. Detta ställde helt nya krav på vår onboarding och på vårt sätt att arbeta med psykologisk trygghet. Det blev snart tydligt att vi inte klarade av det på ett så bra sätt som vi ville. Därför har vi från hösten 2020 och framåt fokuserat mer på att få SeventyOne att bli den trygga “hemmahamn” vi vill att den skall vara.

Hur vet vi om den psykologiska tryggheten ökar?

För att veta om det vi gör ökar den psykologiska tryggheten behöver vi mäta detta i någon form. Det sätt som vi tillsammans valt är en månatlig enkät som vi kallar Trygghetschecken.

Enkäten skickas den första varje månad ut automatiskt i vår Slack och består av en beskrivning av syftet med enkäten och 4 frågor. Enkäten är anonym.

Frågorna

Första frågan är Överlag, hur trygg känner du dig i vår organisation?
Detta handlar som ni förstår om att fånga upp helhetskänslan kring trygghet på SeventyOne.

Är du trygg så vågar du berätta om de misstag du gör utan att vara rädd för att det påverkar dig negativt. Tvärtom så ger det möjlighet till lärande både för dig själv och de du berättar för. Då detta är en tydlig markör för psykologisk trygghet så ställer vi frågan Om du gör ett misstag, vågar du berätta om det för dina kollegor?

En annan viktig del är om du kan vara dig själv när du är på jobbet. I en otrygg miljö tenderar vi att iklä oss en roll som vi tror uppfyller det företaget och kollegorna önskar av oss. Vi vill att du tar med hela ditt jag till SeventyOne och därför frågar vi I din relation till dina kollegor, kan du vara dig själv?

Slutligen har vi kommit fram till att osäkerhet kring vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig av dina kollegor skapar en otrygghet. Frågan Vet du vad som förväntas av dig och andra på SeventyOne? är med för att fånga upp detta.

Visualisering och uppföljning

Resultatet läggs ut i vår Slack några dagar efter enkäten skickats och presenteras enligt graferna nedan. (Trygghetsindex är ett medel av svaren på de fyra frågorna.)
Den röda streckade linjen visar lägsta svaret och detta är intressant då medel kan vara högt samtidigt som någon enstaka individ svarat lågt. Detta vill vi också kunna fånga upp.

Vi reflekterar sen tillsammans kring resultatet och trenderna som går att utläsa. Kanske behöver vi förändra något? Kanske är det något vi borde göra mer av? Eller kanske är det något vi borde sluta göra?
Resultatet kommer högst naturligt bli lägre när vi får nya kollegor men över tid bör det vända uppåt igen, annars är det dags att ta tag i detta.

Vad har vi då gjort för att öka tryggheten?

Vi har gjort många olika experiment och utvärderat allteftersom och jag tänkte faktiskt inte gå in på vad vi gjort i denna artikel. Men det kommer en del 2 så småningom där jag skriver om de experiment vi gjort och gör kring psykologisk trygghet.

/David Cederblad