Framtidens designer

Hur skulle vi kunna skapa en bro mellan studenter och arbetsgivare som är en tolk, ett bevis, en gemensam plattform där vi kan förstå om vi är en match, för ett kortare eller längre förhållande?

I höstas så utforskande jag frågan tillsammans studenterna på Hyper Islands och deras Design Lead program. Efteråt gick jag hem med massor av tankar kring portfolios, nätverk och förväntningar som studerande inom design.

Viktiga insikter från kvällen

  • Bygga tillit och tänka vi
  • Hitta ditt syfte
  • Autenticitet och helhet
  • Långsiktiga relationer och nätverk
  • Starka berättelser
  • Arbeta som en designer
  • Visualisera er framtid

Tillit och samarbete

Arbetet är som ett äktenskap, att dansa kräver två och det gäller att ge och ta för att hitta balans, rytm och samskapande. Se varje tillfälle, oberoende kanal att bygga tillit och stärka vi:et.

Syfte

Sälj dig inte för billigt och sälj inte din själ. Arbeta med något som du brinner för. Vad är dina styrkor i ditt hantverk och som människa? Hitta ditt varför.

Helhet och autenticitet

Var mänsklig och autentisk. Utgå från dig för din egen erfarenhet är och historia. Jag skrev ”I want humans” på en lapp. Jag vill själv arbeta med härliga, konstiga människor, inte bara asbra knäppgökar.

Nätverk och relationer

Bygg relationer för livet. I alla möten du har med andra människor, se det som möjlighet till något bra fö är framtiden. Ibland är det en match direkt, ibland blir det något i framtiden. Ibland inte alls, men det kanske inte spelar någon roll. Som studerande, börja i att skapa relationer och nätverk och lägg kanske mer tid på detta än att skapa den perfekta portfolion.

Berättelser

Skriv autentiska berättelser, koppla ihop din erfarenhet med en arbetsgivares behov. Är du hjältinnan eller hjälten i berättelsen? Vem är draken och hur kan du koppla ihop punkterna till ett trovärdigt äventyr?

Design

Arbeta som en designer när du söker jobbet. Utforska och förstå arbetsgivarens behov., var nyfiken och ställ massor av frågor. Skapa empati- och värde-erbjudandekartor. Beskriv vilka jobb du kan lösa för arbetsgivaren. Tänk hur vi skulle kunna lösa en utmaning istället för jag, jag och jag.

Se framtiden

Bli bra på att se, kommunicera, visualisera och visa framtiden. Det behövs fler som kan se och arbeta med olika tidshorisonter eller höjder.