Förändrings­ledning och transformation

Vi har lång erfarenhet av att leda och stötta företag och organisationer i modern affärs- och organisationsutveckling. Vi tror på att inkludera medarbetare och ledare i att skapa vision, mål, kultur och värdegrund. Vi hjälper inte bara organisation med att ta fram en målbild utan följer även med i förändringen för att stötta över tid. Vi vet att förändring av kultur och arbetssätt tar tid och kräver mycket energi från alla i organisationen. Vi ser att best practises sällan fungerar rakt av, utan att komplexa problem ofta kräver anpassningar utifrån ert behov och kontext.

By now most business leaders are familiar with agile innovation teams. These small, entrepreneurial groups are designed to stay close to customers and adapt quickly to changing conditions. When implemented correctly, they almost always result in higher team productivity and morale, faster time to market, better quality and lower risk than traditional approaches can achieve. – Harvard Business Review

Vi arbetar med kunder som vill utmanas

Vi arbetar med organisationer som vill skapa en mer modern och agil organisation med högre innovationstakt utifrån värderingar som stödjande ledarskap, teamarbete, experimentlust, målbaserad styrning, tillit samt en stor förståelse för individens inre motivation.

Vårt arbetssätt är baserat på värderingar och principer från agilt, lean, design thinking och modern snabbrörlig affärsutveckling. Vi tror på att tillsammans med kund ta fram en gemensam och tydlig vision som är enkel att kommunicera och visualisera. Utifrån vår gemensamma målbild kan vi sedan röra oss smidigt och iterativt för att mäta och lära oss efter vägen. På så sätt säkerställer vi hela tiden att vi är på rätt väg.

För att skapa en ny kultur, värdegrund och arbetssätt behöver vi både förändra och ta hand om befintliga strukturer inom ledning, produkt, teknik, ekonomi, HR och design. Våra förändringsuppdrag rör sig ofta över flera år och vi rör oss över alla delar och nivåer inom organisationen.

Vårt erbjudande

  • Coaching av chefer och ledningsgrupper
  • Utbildning och rådgivning inom produktutveckling, agilt, design thinking & innovation
  • Ta fram vision, mål och effekter kring organisationsutvecklig
  • Ta fram modeller kring målbaserad styrning och uppföljning
  • Beskriva och etablera roller och processer
  • Etablera produktägarstrukturer
  • Kultur- och värdegrundsarbete

Effekter vårt arbete leder till

Effekter

Våra kunder

Vi har erfarenhet från flera branscher exempelvis, e-handel, streaming, fintech, bank-och försäkring, spel, resor och verkstadsindustrin. Vi har hjälpt följande företag.

Vi följer sällan best practises utan skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Agilt ledarskap, Lean UX, Design Thinking, Design Sprint, Business Design, Kanban, Business Design, Lean, Scrum, Agila projekt, Continuous Delivery , SAFe, LeSS, Scrum@Scale

Om du är nyfiken och vill veta mer så kontakta oss på

Tillbaka till startsidan