Vi har lång erfarenhet att hjälpa företag och organisationer med att leda och stötta i modern affärs- och organisationsutveckling. Vi tror på inkludera medarbetare och ledare i att skapa vision, mål, kultur och värdegrund. Vi hjälper inte bara organisation med att ta fram en målbild utan följer även med i förändringen för att stötta över tid. Vi vet att skapa en ny kultur och arbetssätt tar tid och kräver mycket energi från alla i organisationen. Vi ser att best practises sällan fungerar utan att komplexa problem ofta kräver anpassningar utifrån ert behov och kontext.

By now most business leaders are familiar with agile innovation teams. These small, entrepreneurial groups are designed to stay close to customers and adapt quickly to changing conditions. When implemented correctly, they almost always result in higher team productivity and morale, faster time to market, better quality, and lower risk than traditional approaches can achieve. – Harvard Business Review

Vi arbetar ofta med företag som vill få en mer modern och agil organisation med högre innovationstakt med värderingar som stödjande ledarskap, teamarbete, experimentlust, målbaserad styrning, tillit samt stor förståelse för individens inre motivation.

Vårt arbetssätt är baserat på värderingar och principer från agilt, lean, design thinking och modern lean affärsutveckling. Vi tror på att tillsammans med kund ta fram en gemensam och tydlig vision och är enkel att kommunicera och visualisera. Utifrån vår gemensamma målbild kan vi sedan röra smidigt och iterativt för att mäta och lära oss efter vägen för att att vi är på rätt väg.

Vi vet att för att skapa en ny kultur, värdegrund och arbetssätt behöver vi både förändra och ta befintliga strukturer inom ledning, produkt, teknik, ekonomi, hr och design. Våra uppdrag rör ofta över flera år och vi rör oss över alla nivåer inom organisationen.

Vi hjälper organisationer med

  • Coaching av chefer och ledningsgrupper
  • Etablera produktägarstrukturer
  • Utbildning och rådgivning inom produktutveckling, agilt, design thinking & innovation
  • Ta fram vision, mål och effekter kring organisationsutvecklig
  • Beskriva och etablera roller och processer
  • Ta fram modeller kring målbaserad styrning och uppföljning
  • Kultur och värdegrundsarbete

6 effekter vårt arbete leder till

Effekter

Vi har erfarenhet från flera branscher exempelvis, e-handel, streaming, fintech, bank-och försäkring, spel, resor och verkstadsindustrin. Vi har hjälpt följande företag.

Vi följer sällan best practises utan skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Agilt ledarskap, Lean UX, Design Thinking, Design Sprint, Business Design, Kanban, Lean, Scrum, Agila projekt, Continuous Delivery , SAFe, LeSS, Scrum@Scale

Om du är nyfiken och vill veta mer så kontakta oss på

Tillbaka till startsidan