Vad behöver ni arbeta med för att skapa en stark kultur av innovationskraft och framgångsrika tjänster inom ert företag? I hård konkurrens kämpar många företag idag med att skapa en unik och personlig relation med sina kunder. Allt fler går från produkt till tjänst och upplevelse för att skapa unika konkurrensfördelar. Design och innovation har blivit en förmåga som inte bara bör, utan måste finnas i er organisationen för att ni ska få nöjdare kunder, högre intäkter och lägre kostnader.

Vi hjälper våra kunder att skapa sin egen designförmåga

Vi hjälper företag bygga sin egen designförmåga, från operativ till taktisk och strategisk. Vi har lång erfarenhet att hjälpa företag och organisationer med att leda och stötta i modern affärs- och organisationsutveckling med hjälp av innovation, tjänstedesign och user experience. Vi hjälper organisationer att ta fram en målbild samt följa med i förändringen för att stötta över tid.

Vi arbetar med kunder som vill utmanas

Vi arbetar ofta med företag som vill skapa en mer modern organisation med högre kundcentrerad innovationstakt och med värderingar som kunden i fokus, nyfikenhet, samarbete, experimentlust, ständigt lärande, tillit och öppenhet. Vi arbetar med nystartade företag som utforskar marknad, kund, produkt och teknik till större etablerade företag som vill bli starkare inom innovation och utveckling av produkter och tjänster.

The ROI for investing in design is 301% -McKinsey & Company

Vårt arbetssätt är värderingsdrivet

Vårt arbetssätt är baserat på värderingar och principer från design thinking, lean startup och agile. Vi tror på att tillsammans med kund ta fram en gemensam och tydlig vision som är enkel att kommunicera och visualisera i organisationen. Utifrån en gemensam målbild skapar vi roadmap med olika aktiviteter för att rör sig mot målbilden. Vi rör oss smidigt och iterativt för att mäta och lära oss efter vägen för att se att vi är på rätt väg.

Rent konkret skapar vi designkompetens

Rent konkret så hjälper vi våra kunder med

  • Skapa kompetens i organisation kring design
  • Skapa digitala och fysiska utbildningar inom Design Thinking, Designledarskap, Product Discovery, Service Design, Innovation Thinking och Business Design.
  • Rekrytering av designers och designledare
  • Hjälpa team och organisationer med med process och metod för att få ihop Discovery och Delivery, innovation och produkt- och tjänsteutveckling
  • Roller som interimschef inom Service Design och User Experience
  • Design Operations (DesignOps) för att öka kvalitet och effektivitet kring innovation, utveckling och design
  • Roller inom designledarskap, coaching, design operations, strategisk design, utbildning, rådgivning och föreläsning

Vårt arbete skapar effekt

Ökade intäkter, ökad lojalitet, tillväxt, effektivitet, sänka kostnader & nöjdare medarbetare.

Vi har arbetat med företag som

Vi skapar oftast skräddarsydda lösningar utifrån organisationens förutsättningar och miljö tillsammans med er. Vi inspireras av våra kunder och principer inom Design Operations (DesignOps), Lean UX, Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup, Service Design, User Experience, Customer Experience, Product Discovery, Design System, Service Guidelines, Customer Journeys, Business Design

Vill du veta mer? Kontakta Jens

Jens Wedin

Artiklar och fördjupning