Hur mår din verksamhetsplan för 2020?

Hur ser vi till att förbli relevanta i en tid där omvärlden snabbt förändras? Varmt välkommen till vårt webinarium. Det är inte självklart att alla gillar förändring, samtidigt som det är förändring som utmanar och utvecklar oss. Där vi hittar och skapar nya möjligheter. Hur gör vi så att våra medarbetare och organisationer ständigt kan […]

Research eller experiment?

Är det fler än vi som ställts inför dilemmat att balansera mellan att undersöka och att göra och mäta i efterhand?  Vi tror att varje situation kräver olika typer av aktiviteter. Här kommer ett par metoder som kan hjälpa till att komma framåt: Design sprint – Ett bra verktyg som inte bara skapar en ökad […]